Google+

גוניור

הלבשה לכל המשפחה,בגדים יפים וזולים,בגדים לילדים ולכל המשפחה

רחוב האורגים 15(מתחם חצי חינם)אשדוד,טלפון:08-8526659,08-8526585

רחוב רשב"י 15 רובע ז אשדוד ,טלפון:08-9560094

You may also like...